Varför kallas Jesus Guds son

ISA AL MASIH

JESUS KRISTUS

Varför kallas Jesus Guds son?


När vi studerar nya testamentet kallas Jesus ibland för Guds son. Därför brukar också många av Jesu efterföljare kalla Jesus för detta. Vad menar då Bibeln när Jesus kallas Guds son? Menar den att Gud och Maria haft en relation? Detta skulle vara hädelse! Gud allhärskaren, skaparen och upprätthållaren av Universum har ingen hustru! Hur ska vi då förstå begreppet son? Här är det viktigt att förstå kontexten ( sammanhanget)


I Koranen används två ord för son: Walad och Ibn.

Walad betyder per definition en biologisk son.

Ibn har dock en mer mångbottnad betydelse. Ibn kan betyda biologisk son, men också son i symbolisk bemärkelse. Till exempel kan man säga om någon att han är ” Nilens son”, ” vägens son” etc.


När Nya testamentet talar om Jesus som Guds son syftar det inte på Jesus som Guds walad utan Guds Ibn!


Ordet Guds son/söner används både i det Gamla och Nya testamentet och syftar på personer med en särskild position och uppgift i Guds rike. ( Ex. kallas Adam för Guds son, Lukasevangeliet 3: 38, Israel, 2 Moseboken 4:22,De som håller fred, Matteusevangeliet 5:9 etc.)


Att Jesus kallas Guds son syftar alltså inte på biologiskt härkomst utan på hans närhet till Gud. (Koranen 3:45)


Dock bär Jesus en annan titel, både i Bibeln och Koranen, som visar att han är mer än bara en profet, ja mer än bara människa! Jesus är Guds ord, Kallimat Allah!  ( Läs mer under fliken:  Jesus är Guds ord)