Vad säger Koranen om Jesus?

ISA AL MASIH

JESUS KRISTUS

VAD SÄGER KORANEN OM JESUS?


Många, både muslimer och icke muslimer, blir förvånade när de hör att Koranen talar mycket om Jesus.  Många människor vet väldigt lite om Jesus, utöver det att han är en profet. Vid ett noggrant studium av Koranen förstår vi dock att Jesu Kristus ( Isa al Masih) är  mer än bara en profet. Han är unik i världshistorien, större än alla profeter, ja mer än bara en profet.  Låt oss studera vad Koranen säger.


Jesus Kristus är den ende i Koranen som:


– kallas syndfri/ helig/ zakiyya/ 19:19


– kallas syndfri/helig före sin födelse 19: 19


– är en viktig profet och budbärare vars synder eller bön om förlåtelse inte nämns (Muhammed uppmanas i Koranen att be om förlåtelse för sina synder 40:55, 47:19)


– existerade före sin födelse 4:171


– var en profet från sin födelse 19:30


– blev avlad genom Guds Ande 21:91, 66:12


– föddes av en jungfru 19:20


– talade i vaggan 5:110, 19:30


– vars mor namnges 5:114


– uppkallas efter sin mor 5:114


– vars mor valdes framför alla andra kvinnor 3:42


– är ett exempel/ ordspråk 43:59


– är en profet och budbärare och samtidigt ett tecken/ mirakel 19:21, 21:91


– kallas välsignad/ mubaarak/ 19:31


– uttalar frid över sig själv 19:33


– kallas nära Gud 3:45


– är ett vittne på domens dag 4:159


– har kunskap om/ är ett tecken på den sista dagen 43:61


– leds/ hjälps av den Helige Ande 2:87


– är Guds förutbestämda nåd/ barmhärtighet 19:21


– bekräftar en bok 3:50


– helar 5:110, 3:49


– skapar 5:110, 3:49


– ger liv till de döda 3:49


– för fram de döda 5:110


– avslöjar dolda ting 3:49


– känner av otro inom människor 3:52


– tillåter ting som tidigare varit otillåtna 3:50


– kallas Kristus eller Messias 4:172


– är högt upphöjd i den här världen och i den kommande 3:45


– kallas en ande från Gud 4:171


– kallas ett uttalande om sanningen 19:34


– kallas ett ord från Gud 3:39, 45


– kallas Guds ord 4:171


– Gud reser upp till sig själv 3:55, 4:158


– talade efter sin död 5:117


– var levande efter sin död 5:117


– lever idag 5:117


– det sagts att han är nära Gud 3:45


– förklaras vara ett vittne på uppståndelsens dag 4:159


– mer än en gång kallas för Guds budbärare 4:157, 171


– är en kvinnas säd 3:36


(Vad innebär det att Jesus är Guds ord, läs mer under fliken: Jesus är Guds ord)