Jesus är Guds Ord

ISA AL MASIH

JESUS KRISTUS

Jesus är Guds Ord


Vem är Jesus Kristus (Isa Al Masih), Marias son? Är han en profet, en budbärare? Är han mer än så?


När Bibeln förklarar vem Jesus är, börjar den inte med hans födelse här i tiden, utan börjar i evigheten.


Bibeln säger: ”I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud.  Genom honom har allt blivit till och utan honom har inget blivit till, som är till. I honom var liv och livetvar människornas ljus...”

Johannesevangeliet 1: 1-4


Detta faktum, att Jesus är Guds ord, bekräftas  av både Bibeln och Koranen. Koranen förklarar att Jesus är Kallimat Allah, Guds ord!


".. Kristus Jesus, Marias son, var Guds Sändebud och Hans ord förkunnat för Maria och ande av Hans (ande)" Al Imran 4:171. b


"Och änglarna sade: 'Maria! Gud tillkännager för dig det glada budskapet om ett ord från Honom vars namn skall vara Kristus Jesus, Marias son,.."

 Al Imran 3:45 a


När Gud skapade jorden, gjorde han det genom sitt ord. Gud sade ”varde” och det blev. Det ord som utgick från Gud gav liv, och genom det blev allting till av det som finns till.

 1 Mosebok 1


"I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.  Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet.

Gud sade: "Varde ljus!" Och det blev ljus"

1 Mosebok 1: 1-3 etc


Det ord Gud talade var ett med honom själv. Man kan inte skilja Gud från Guds ord. Det fanns inte heller en tid när Gud var stum.


Guds ord är alltså evigt som Gud är evig, och saknar början och slut.  Vi förstår alltså att det namn både Koranen och Bibeln ger Jesus visar att han är mer än bara en profet, mer än bara en människa.


Guds ord som är ett med Gud och som innehåller alla Guds egenskaper uppenbarade sig i Jesus från Nasaret!


Bibeln säger:


”Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från Fadern, och han var full av nåd och sanning.”

Johannesevangeliet 1: 14


Allt Gud sagt om sig själv, vem han är, uppenbarades i Messias. Gud är helig och när människor såg hur ren Jesus var såg man Guds helighet i honom.  Gud är kärlek, och när man såg hur Jesus älskade alla människor såg man Guds kärlek i honom.  Gud kan göra allt, och när människor såg de tecken och under som Jesus gjorde, hur han gick på vattnet, skapade bröd, gav syn åt de blinda, hörsel åt de döva, ja till och med uppväckte de döda, då såg människor Guds kraft och härlighet uppenbarad i Honom.


Kan då Gud begränsas till en mänsklig kropp, givetvis inte.  Om man sänker ned ett glas i havet och fyller det med vatten, så upphör inte havet att vara oändligt stort, samtidigt är det så att liksom glaset finns i havet, så finns havet i glaset. Havet är inte begränsat till glaset, men det är också närvarande och uppenbarat i glaset.


Gud är ande, och vi bräckliga skapade varelser kan i oss själva inte känna eller komma nära Gud i sin upphöjdhet, men genom att Guds ord uppenbarades och blev människa ( kött) kan vi lära känna och förstå vem Gud är.


(Det finns två skäl till varför Jesus kom till jorden. För att visa oss vem Gud är, men också för att bli till försoning för våra synder. Detta kan du läsa mer om under fliken: Jesus är Guds offerlamm).