Jesus är Guds offerlamm

ISA AL MASIH

JESUS KRISTUS

Jesus är Guds offerlamm


Gud allhärskaren, univerums skapare och Herre är helt igenom helig och god. Ingen synd eller orenhet kan komma inför Guds ansikte och bestå. Därför är alla människor förlorade i sin synd! Vi kan jämföra oss med andra och betrakta oss som goda människor, men jämfört med Guds måttstock räcker vi inte till!


Se t.ex. Jakobsbrevet 2:10, Matteusevangeliet 5:21-28, den som brutit mot ett av Guds bud är skyldig till att ha brutit hela Guds lag, inte bara handlingar utan också hjärtats uppsått och tankar dömmer oss, Jesaja bok 33:14, Hebreerbrevet 12:29, Guds helighet är för synden och syndaren som en förtärande eld.


Många av oss skulle aldrig drömma om att mörda eller stjäla från någon, vi avhåller oss från sexuell omoral och ber fem gånger om dagen, fastar under Ramadan och ger allmossor. Vi försöker leva ett så  gott liv vi kan för att behaga Gud för att förhoppningsvis få förlåtelse för våra synder och  få komma till paradiset när vi dör.  Men det räcker inte!


Om två personer försöker simma över Atlanten och den ene drunknar efter ett par kilometer och den andre efter ett par mil, vad gör det för skillnad? Båda drunknade utan att se eller uppnå sitt mål. Eller om två personer försöker bestiga Mount Everest, och den enes krafter tar slut efter bara en liten stund, och den andres krafter tar slut halvägs till toppen? Ingen av dem nådde fram.


Bibeln säger:


"Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en fläckad dräkt. Vi vissnar alla som löv, och som en vind sveper våra missgärningar bort oss." – Jesaja 64:6


och: "Alla har syndat och saknar härligheten från Gud" – Romarbrevet 3:23

"syndens lön är döden" –  Romarbrevet 6:23


I oss själva är vi hopplöst förlorade och dömda åt evig förtappelse.

Finns det då något hopp för oss?


Ja, Messias, Guds offerlamm!


För att förstå varför Jesus, Guds ord blev människa och kom till jorden måste vi förstå vikten av ett offer! Något vi ser i "Eid Al Adha" ( offerhöftiden) som firas till minne av Abrahams (Ibrahims) villighet att offra sin son.  Vi är liksom Abrahams son under dödens makt. Våra synder gör att vi måste förgås, men liksom Gud försedde ett offer/lösen (fida) för Abrahams son, har han gjort det också för oss.


Ett offer innebär att någon dör i en annas ställe. Gud sände ett får som offrades i Abrahams sons ställe. På samma sätt har Gud sänt ett offer från himlen för att bli till lösen för vår synd.


Första gången han såg Jesus utropade Johannes döparen (Yahya Abn Zakaria)


"Där är Guds lamm som tar bort världens synd" – Johannesevangeliet 1:29


Guds Ande ( Roh Allah) täckte över Jungfru Maria (Mariam) och hon födde en son, Jesus, som också bär namnet  Guds ord (Kallimat Allah) och Guds Ande (Roh Allah).


Jesus var ren och levde ett fullkomligt liv inför Gud, och som Guds rena och fullkomliga offerlamm bar han straffet för vår synd i vårt ställe, då han dog och uppstod för oss!


Guds ord säger: "Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor: människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla." –  1 Timoteusbrevet 2:5-6a


"Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud" – 2 Korinterbrevet 5:21


Det finns bara en Gud och bara en medlare mellan Gud och människor, Messias som offrade sig själv i vårt ställe.


Detta Jesu offer blev förutsagt mer än 700 år innan Jesus kom.  Inspirerad  av Guds Ande sade profeten Jesaja:


"Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott,  slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får,  var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom.


Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lamm som förs bort för att slaktas, som ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun" – Jesaja 53:4-7


På samma sätt profeterade David (Dawud) i Psaltaren (Zabur) om Messias kommande lidande och offerdöd.


"Jag rinner bort som vatten, alla mina leder har skilts åt. Mitt hjärta är som vax, det smälter i mitt inre. Min kraft är uttorkad som en krukskärva, min tunga fastnar i gommen. Du lägger mig i dödens stoft. Hundar omger mig,  de ondas hop omringar mig, de har genomborrat mina händer och fötter. Jag kan räkna alla mina ben, de ser på mig, de stirrar. De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad." – Psaltaren 22:15-19


"Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade." – 1 Petrusbrevet 2:24


Genom att ta emot den försoning/lösen som Gud gett genom Jesus får vi förlåtelse för vår synd och blir frälsta och upptagna som Guds barn.


Det är ett erbjudande som gäller alla människor, ett erbjudande som gäller dig!


Studera mer om Jesus som Guds offerlamm under menyfliken: Guds Gåva., artiklarna: " Messias" och  " Guds gåva genom Jesus."