Jesu undervisning om bön

ISA AL MASIH

JESUS KRISTUS

Jesu undervisning om bön


I alla tider och kulturer har människor sökt Gud. Bön är ett medfött behov hos alla, lika naturligt som att andas. Många tror att bön handlar om att säga de rätta orden, eller att vända sig åt ett visst håll, men det är ett missförstånd.


Som det står i Koranen: ”Öst och väst tillhör Gud och vart ni än vänder er [finner ni] Guds anlete. Gud når överallt och Han vet allt” 2:115.


Hur ska vi då be på rätt sätt, vad är verklig och sann bön, som ärar Gud och som ger oss frid och bönesvar?


Jesus, Isa al Masih, sade: ”Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna, som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen: De har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Far som är i det fördolda. Då ska din Far, som ser i det fördolda, belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull.  Var inte som de, för er Far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det.”


"Så ska ni be: Vår Far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden som i himlen Ge oss i dag vårt dagliga bröd .  Och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda .


"Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er.  För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd?  Eller en orm när han ber om fisk?  Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er Far i himlen ge det som är gott till dem som ber honom?" – Matteusevangeliet 6:5-13; 7:7-11