Jesu liknelser

ISA AL MASIH

JESUS KRISTUS

Jesu liknelser

I sin undervisning om Guds rike använde Jesus ofta liknelser, jämförelser, med saker i livet och vardagen. Nedan nämns några av de liknelser Jesus delade i sin undervisning om Guds vilja och väsen, och om oss människor. Ta del av liknelserna genom att läsa dem i Bibeln online eller genom att beställa ett gratis nya testamente.

Liknelser i evangelierna

Matteus

Markus

Lukas

Staden på berget

5:14Ljuset under skäppan

5:14-16

4:21-25

8:16-18

Ögat och ljuset

6:22-23


11:34-36

Blind som leder en blind6:39-40

Flisan och bjälken

7:3-5


6:41-42

Det heliga och hundarna

7:6Fadern och de goda gåvorna

7:9-11


11:11-13

Den trånga porten

7:13-14


13:24-30

Trädet och frukten

7:15-20


6:43-45

De två husbyggarna

7:24-27


6:46-49

Lappen och manteln

9:16

2:21

5:36

Barnen på torget

11:16-19


7:31-35

De två skuldsatta männen7:40-47

Såningsmannen

13-1-23

4:3-20

8:4-15

Säden som växer


4:26-29


Den barmhärtige samariten10:25-37

Den påstridige vännen11:5-8

Den rike dåren12:16-21

Vetet och ogräset

13:24-30, 36-43Senapskornet

13:31-32

4:30-32

13:18-19

Surdegen

13:33Skatten i åkern

13:44Den dyrbara pärlan

13:45-46Fisknoten

13:47-50Fikonträdet som inte bar frukt13:6-9

Bordsplatserna14:7-11

Den stora måltiden14:15-24

Tornbyggets kostnad14:28-30

Kungens krigståg14:31-33

Det återfunna fåret

18:12-14


15:3-7

Det återfunna myntet15:8-10

Den återfunne sonen15:11-32

Den ohederlige förvaltaren16:1-13

Den rike mannen och Lasarus16:19-31

Herren och tjänaren17:7-10

Änkan och domaren18:1-8

Farisén och publikanen18:9-14

Den obarmhärtige tjänaren

18:21-35De tio punden19:11-27

Vingårdsarbetarnas lön

20:1-16De två sönerna

21:28-32De onda vingårdsarbetarna

21:33-46

12:1-12

20:9-19

Kungasonens bröllop

22:1-14Fikonträdets utsprickning

24:32-35

13:28-31

21:29-33

De vakande tjänarna

24:42-44

13:33-37

12:35-40

Den trogne och den onde tjänaren

24:45-51


12:42-48

De tio jungfrurna

25:14-30Fåren och getterna

25:31-46