Jesu underverk

ISA AL MASIH

JESUS KRISTUS

JESU UNDERVERK


Ingen av Guds profeter och sändebud har gjort sådana under och tecken som Jesus! Nedan nämns några av alla de under Jesus gjorde. Slå gärna upp i Bibeln och läs själv.


Underverk i evangelierna

Matteus

Markus

Lukas

Johannes

Ger stor fiskfångst5:1-11


Helar många i Galileen

4:23-25

1:39Helar spetälsk

8:1-4

1:40-45

5:12-16


Helar officers tjänare

8:5-13


7:1-10


Helar kunglig tjänares son
4:46-54

Uppväcker änkas son7:11-17


Helar Petrus svärmor

8:14-15

1:29-31

4:38-39


Helar många i Kapernaum

8:16-17

1:32-34

4:40-41


Stillar stormen

8:23-27

4:35-41

8:22-25


Befriar besatt bland gravar

8:28-34

5:1-20

8:26-39


Helar lam

9:1-8

2:1-12

5:17-26


Helar kvinna med blödningar

9:20-22

5:25-34

8:43-48


Uppväcker Jairus dotter

9:18-26

5:21-43

8:40-56


Helar två blinda

9:27-31
Helar stum och besatt

9:32-34
Helar man med förtvinad hand

12:9-14

3:1-6

6:6-11


Helar många vid Galileiska sjön


3:7-12

6:17-19


Helar blind och stum

12:22-23


11:14


Helar sjuk vid Betesda
5:1-18

Mättar fem tusen

14:13-21

6:30-44

9:10-17

6:1-15

Går på vattnet

14:22-33

6:45-52


6:16-21

Helar många vid Gennesaret

14:34-36

6:53-56Helar kananeisk kvinnas dotter

15:21-28

7:24-30Helar dövstum


7:31-37Helar många på berget i Galileen

15:29-31
Mättar fyra tusen

15:32-39

8:1-9Helar blind i Betsaida


8:22-26Helar Blindfödd
9:1-41

Befriar besatt pojke

17:14-20

9:14-29

9:37-43


Visar på mynt i fiskmun

17:24-27
Helar krokryggig kvinna13:10-17


Helar man med vatten i kroppen14:1-6


Helar tio spetälska17:11-19


Helar blinda utanför Jeriko

20:29-34

10:46-52

18:35-43


Uppväcker Lasarus
11:1-44

Får fikonträd att vissna

21:18-22

11:12-14Helar avhugget öra22:49-51


Ger andra fiskfångst
21:1-11