Studera Guds skrifter

ISA AL MASIH

JESUS KRISTUS

Studera Guds skrifter


Under fliken ”Kan vi lita på Bibeln?” konstaterade vi att Bibeln är helig skrift, Guds ofelbara ord som uppenbarar Guds vilja, och något som varje god muslim bör studera!


Hur ska man då gå tillväga när man studerar Bibeln?


1. Börja med att be Gud, som inspirerat bibelordet, att hjälpa dig förstå det.

Det finns ingen som kan förklara en bok bättre än författaren själv! Gud har lovat och sagt att han vill hjälpa och möta dem som söker honom (5 Mosebok 4:29; Jeremia 29:12-14a; Amos 5:4; Jakob 4:8 etc.). 


2. Börja gärna med evangelierna. De böcker som berättar om Jesu liv och undervisning.  Hoppa inte mellan bibeltexterna och plocka verser som godis ur sitt sammanhang. Läs ett helt stycke, eller kapitel så att du verkligen förstår vad Gud vill säga.


3. Läs långsamt och be och fundera över det du läser. Ställ dig följande frågor:

* Vad lär mig det här stycket/texten om Gud? (Vem Gud är, vad Gud vill, vad Gud kan och gör).

* Vad lär mig det här stycket/texten om oss människor? (om mig själv, om vilka vi är, meningen med våra liv, våra behov, våra problem/fel och lösningen på våra problem).

* Ställ dig frågan: ”Om denna text är från Gud hur behöver jag förändras?” (mitt liv, vad jag gör, vad jag borde göra, prioriteringar etc.)


4. Praktisera/gör det Gud uppenbarar för dig genom bibelordet! På samma sätt som medicin inte hjälper den som är sjuk om personen inte tar medicinen, så är det med de skrifter Gud uppenbarat. Guds ord blir bara till hjälp för oss om vi gör vad Gud befaller i sitt ord.


5. Ställ dig frågan: ”Vem kan jag dela det jag lärt mig med?” (Gud vill att vi ska dela Hans sanningar med andra människor. Jesus jämför Guds ord med bröd, och säger att människor inte kan leva bara av (fysiskt) bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun! Att dela Guds sanningar med familj och vänner innebär att du ger andligt bröd till människor som svälter!

(Matteusevangeliet  4:4).


Förslag på Bibelställen att studera


Från skapelsen till Jesus


1 Mosebok 1:1-25   Skapelsen: Gud skapar världen


1 Mosebok 2:4-24  Skapelsen: Gud skapar människan


1 Mosebok  3:1-13  Syndafallet: Den första synden och domen


1 Mosebok 3:14-24  Syndafallet: Guds dom över en syndfull värld


1 Mosebok 6:1-9:17    Syndafallet: Syndafloden


1 Mosebok 12:1-8, 15:1-6  Försoningen:  Guds löfte till Abraham (Ibrahim)

                     

1 Mosebok 22:1-19     Försoningen: Abraham offrar sin son som ett offer


2 Mosebok 12:1-28  Försoningen: Påskens löften


2 Mosebok 20:1-21 Försoningen: De tio budorden


3 Mosebok 4:1-35 Försoningen: Offersystemet


Jesaja bok 53 Försoningen: Jesaja profeterar om den kommande Messias


Lukasevangeliet 1:26-38, 2:1-20 Försoningen: Jesu födelse


Matteusevangeliet  3; Johannesevangeliet1:29-34 Försoningen: Jesus döps


Matteusevangeliet  4:1-11 Försoningen : Jesus frestas


Johannesevangeliet 3:1-21    Försoningen : Jesus och Nikodemus


Johannesevangeliet 4:1-26,39-42 Försoningen: Jesus och kvinnan vid brunnen


Lukasevangeliet 5:17-26 Försoningen: Jesus förlåter och helar


Markusevangeliet 4:35-41 Försoningen: Jesus stillar stormen


Markusevangeliet 5:1-20 Försoningen: Jesus befriar människor från onda andar


Johannesevangeliet 11:1-44 Försoningen: Jesus uppväcker Lasarus från de döda


Matteusevangeliet26:26-30 Försoningen: Den första nattvarden


Johannesevangeliet 18:1-19:16 Försoningen: Jesus blir förråd och döms


Lukasevangeliet 23:32-56 Försoningen: Jesus korsfästs


Lukasevangeliet24:1-35 Försoningen: Jesus besegrar döden


Lukasevangeliet 24:36-53 Försoningen: Jesus uppenbarar sig och stiger upp till himlen


Johannesevangeliet 3:1-21 Försoningen: Vi har ett val