Vem är Jesus?

ISA AL MASIH

JESUS KRISTUS

VEM ÄR JESUS?


Vem är Jesus Kristus (Isa Al Masih) Marias son? Är han en profet, en budbärare? Är han mer än så? Vad säger Koranen om Jesus och vad har hans undervisning och liv för betydelse för oss idag? Kan vi lita på Nya testamentet (Injil) och skrifternas skildringar av  Jesus och hans underbara gärningar? Är det sant att han gör under i människors liv också idag?


På denna sida kan du läsa mer om Koranens och skrifternas undervisning om Jesus, hans liv och undervisning, och varför alla människor behöver ta ställning till det erbjudande Gud gett oss genom honom.