Jesu liknelser

Jesu liknelser

I sin undervisning om Guds rike använde Jesus ofta liknelser, jämförelser, med saker i livet och vardagen. Nedan nämns några av de liknelser Jesus delade i sin undervisning om Guds vilja och väsen, och om oss människor. Ta del av liknelserna genom att läsa dem i Bibeln online eller genom att beställa ett gratis nya testamente.

Liknelser i evangelierna

Matteus

Markus

Lukas

Staden på berget

5:14

 

 

Ljuset under skäppan

5:14-16

4:21-25

8:16-18

Ögat och ljuset

6:22-23

 

11:34-36

Blind som leder en blind

 

 

6:39-40

Flisan och bjälken

7:3-5

 

6:41-42

Det heliga och hundarna

7:6

 

 

Fadern och de goda gåvorna

7:9-11

 

11:11-13

Den trånga porten

7:13-14

 

13:24-30

Trädet och frukten

7:15-20

 

6:43-45

De två husbyggarna

7:24-27

 

6:46-49

Lappen och manteln

9:16

2:21

5:36

Barnen på torget

11:16-19

 

7:31-35

De två skuldsatta männen

 

 

7:40-47

Såningsmannen

13-1-23

4:3-20

8:4-15

Säden som växer

 

4:26-29

 

Den barmhärtige samariten

 

 

10:25-37

Den påstridige vännen

 

 

11:5-8

Den rike dåren

 

 

12:16-21

Vetet och ogräset

13:24-30, 36-43

 

 

Senapskornet

13:31-32

4:30-32

13:18-19

Surdegen

13:33

 

 

Skatten i åkern

13:44

 

 

Den dyrbara pärlan

13:45-46

 

 

Fisknoten

13:47-50

 

 

Fikonträdet som inte bar frukt

 

 

13:6-9

Bordsplatserna

 

 

14:7-11

Den stora måltiden

 

 

14:15-24

Tornbyggets kostnad

 

 

14:28-30

Kungens krigståg

 

 

14:31-33

Det återfunna fåret

18:12-14

 

15:3-7

Det återfunna myntet

 

 

15:8-10

Den återfunne sonen

 

 

15:11-32

Den ohederlige förvaltaren

 

 

16:1-13

Den rike mannen och Lasarus

 

 

16:19-31

Herren och tjänaren

 

 

17:7-10

Änkan och domaren

 

 

18:1-8

Farisén och publikanen

 

 

18:9-14

Den obarmhärtige tjänaren

18:21-35

 

 

De tio punden

 

 

19:11-27

Vingårdsarbetarnas lön

20:1-16

 

 

De två sönerna

21:28-32

 

 

De onda vingårdsarbetarna

21:33-46

12:1-12

20:9-19

Kungasonens bröllop

22:1-14

 

 

Fikonträdets utsprickning

24:32-35

13:28-31

21:29-33

De vakande tjänarna

24:42-44

13:33-37

12:35-40

Den trogne och den onde tjänaren

24:45-51

 

12:42-48

De tio jungfrurna

25:14-30

 

 

Fåren och getterna

25:31-46

 

 

Isaalmasih.se

E-post: info@isaalmasih.se

Copyright 2019 © Isaalmasih.se Reserved