Jesu underverk

JESU UNDERVERK

 

Ingen av Guds profeter och sändebud har gjort sådana under och tecken som Jesus! Nedan nämns några av alla de under Jesus gjorde. Slå gärna upp i Bibeln och läs själv.

 

Underverk i evangelierna

Matteus

Markus

Lukas

Johannes

Ger stor fiskfångst

 

 

5:1-11

 

Helar många i Galileen

4:23-25

1:39

 

 

Helar spetälsk

8:1-4

1:40-45

5:12-16

 

Helar officers tjänare

8:5-13

 

7:1-10

 

Helar kunglig tjänares son

 

 

 

4:46-54

Uppväcker änkas son

 

 

7:11-17

 

Helar Petrus svärmor

8:14-15

1:29-31

4:38-39

 

Helar många i Kapernaum

8:16-17

1:32-34

4:40-41

 

Stillar stormen

8:23-27

4:35-41

8:22-25

 

Befriar besatt bland gravar

8:28-34

5:1-20

8:26-39

 

Helar lam

9:1-8

2:1-12

5:17-26

 

Helar kvinna med blödningar

9:20-22

5:25-34

8:43-48

 

Uppväcker Jairus dotter

9:18-26

5:21-43

8:40-56

 

Helar två blinda

9:27-31

 

 

 

Helar stum och besatt

9:32-34

 

 

 

Helar man med förtvinad hand

12:9-14

3:1-6

6:6-11

 

Helar många vid Galileiska sjön

 

3:7-12

6:17-19

 

Helar blind och stum

12:22-23

 

11:14

 

Helar sjuk vid Betesda

 

 

 

5:1-18

Mättar fem tusen

14:13-21

6:30-44

9:10-17

6:1-15

Går på vattnet

14:22-33

6:45-52

 

6:16-21

Helar många vid Gennesaret

14:34-36

6:53-56

 

 

Helar kananeisk kvinnas dotter

15:21-28

7:24-30

 

 

Helar dövstum

 

7:31-37

 

 

Helar många på berget i Galileen

15:29-31

 

 

 

Mättar fyra tusen

15:32-39

8:1-9

 

 

Helar blind i Betsaida

 

8:22-26

 

 

Helar Blindfödd

 

 

 

9:1-41

Befriar besatt pojke

17:14-20

9:14-29

9:37-43

 

Visar på mynt i fiskmun

17:24-27

 

 

 

Helar krokryggig kvinna

 

 

13:10-17

 

Helar man med vatten i kroppen

 

 

14:1-6

 

Helar tio spetälska

 

 

17:11-19

 

Helar blinda utanför Jeriko

20:29-34

10:46-52

18:35-43

 

Uppväcker Lasarus

 

 

 

11:1-44

Får fikonträd att vissna

21:18-22

11:12-14

 

 

Helar avhugget öra

 

 

22:49-51

 

Ger andra fiskfångst

 

 

 

21:1-11

Isaalmasih.se

E-post: info@isaalmasih.se

Copyright 2019 © Isaalmasih.se Reserved